La teva Publicitat Exterior > Suports publicitat > Mobiliari publicitat

MOBILIARI URBÀ PUBLICITARI

Campanyes publicitat molt properes al públic

Què es?

Són instal·lacions que aprofiten o incorporen un espai per a la comunicació publicitària al mobiliari urbà existent a les vies públiques de les poblacions o que, dissenyades específicament per disposar d’un espai publicitari, s’integren amb la resta del mobiliari existent.


Hi ha diversos formats:

El denominat mupi u opi, bé com a element independent, bé incorporat a una marquesina a la parada de l'autobús, és força habitual. La mesura més estandaritzada de l'espai publicitari d'aquest tipus d'elements és de 1,20 x1, 75 metres.

La senyalètica comercial aprofita el mateix tipus d'instal·lació de la resta de senyalització viària per utilitzar un espai publicitari, de vegades fins i tot compartint els mateixos pals. Les mides són variades, però és força habitual el de 1,60 x0, 30 metres.

Les banderoles, incorporen una mínima estructura als fanals del municipi per poder col·locar un cartell publicitari. Existeixen diverses dimensions, essent la més estàndard la de 1,20 x0, 90 metres.
Una de les seves variants són les banderes de publicitat, amb el seu corresponent màstil.

Per a què serveix?

El mupi és molt útil en la promoció de productes mitjançant circuits comercials nacionals o locals, si bé amb la comercialització a la unitat permet també la senyalització de centres de venda o campanyes d'imatge.

La señalética és ideal per senyalitzar centres de venda de proximitat. En situar-se habitualment en llocs estratègics de les poblacions són ideals per a ser vistos per conductors i vianants.

Les banderoles són el format preferit per destacar esdeveniments locals.

Per què utilitzar-ho?

El mupi per quant la seva integració en les vies públiques permet una gran proximitat amb el públic objectiu de les campanyes de publicitat.

Per la seva estratègica implantació a les poblacions, la senyalètica permet guiar amb molta precisió a la població cap als centres de venda.

Les banderoles, per la seva enorme profusió en àrees determinades, permeten donar a conèixer fàcilment esdeveniments locals.

I com tots els suports publicitaris del medi exterior, degut a la seva àmplia cobertura i elevada repetició, tenen un cost per impacte excepcionalment baix en relació a la resta de mitjans.

  • Mupi exterior
  • Banderoles
  • Mupi interior
  • Senyalètica publicitària

Quan utilitzar-ho?

La contractació es molt senzilla i només tens que trucar-nos o enviar-nos un senzill formulari per posar-te en contacte amb nosaltres i comprovar-ho.

¿Cuándo usarlo?

La Publicitat Exterior mostra permanentment el seu anunci.
Màxima eficiència totes les hores del dia 365 dies l'any.

Durada

En mupis, normalment es realitzen campanyes d'una setmana o de catorze dies, si bé en els casos de senyalització o imatge de marca, són habituals els contractes anuals.

En senyalètica, en canvi, l'habitual són campanyes d'entre un a tres anys, atesa la seva finalitat de senyalització i l'econòmic de la seva contractació.

La durada en el cas de les banderoles, sol ser entre quinze dies i un mes atesa la seva finalitat promocional.

Tipus

Habitualment el cartell publicitari que es col·loca en el mupi es de paper al estar protegit de la intempèrie.

En senyalètica per els cartells s'utilitzen normalment vinils, en alguns casos antireflectants, o bé metacrilats retolats, que es col·loquen en la instal·lació existent.

En quant a la banderola el cartell de publicitat habitualment es de PVC.

En mobiliari urbà, igual que en tota la publicitat exterior hi ha una gran varietat de tipus i formats.

Les nostres ubicaciones geogràfiques

Infinitat de suports, formats i mides.

Campanyes de publicitat exterior en tot el territori nacional. Prospecció i instal·lació de suports publicitaris a emplaçaments nous o existents. En lloguer o venda. A tota Espanya. En circuits i a l'unitat


Exemples dels nostres suports de Publicitat Exterior instal·lats a: